تالار گفتگوی پردیس فناوری کیش

نسخه‌ی کامل: خدمات الکترونیکی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

خدمات الکترونیکی

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. پروژه تحقیقاتی (1 پاسخ:)
 2. سوال۴ (5 پاسخ‌ها:)
 3. گردشگری مجازی (0 پاسخ‌ها:)
 4. گردشگری مجازی (0 پاسخ‌ها:)
 5. گردشگری مجازی (0 پاسخ‌ها:)
 6. گردشگری مجازی (0 پاسخ‌ها:)
 7. سوال 4 (5 پاسخ‌ها:)
 8. کتابخانه الکترونیکی (0 پاسخ‌ها:)
 9. خدمات الکترونیکی-ناجی (4 پاسخ‌ها:)
 10. سوال 8 (4 پاسخ‌ها:)
 11. پلیس +10 (2 پاسخ‌ها:)
 12. پلیس +10 (2 پاسخ‌ها:)
 13. پلیس +10 (2 پاسخ‌ها:)
 14. پلیس +10 (2 پاسخ‌ها:)
 15. سوال دوم عالیجاه (2 پاسخ‌ها:)
 16. سوال۶ (0 پاسخ‌ها:)
 17. شوال۵ (0 پاسخ‌ها:)
 18. سوال۴ (0 پاسخ‌ها:)
 19. سوال۳ (0 پاسخ‌ها:)
 20. سوال 1 (9 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4