تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مدیریت بازرگانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مدیریت بازرگانی

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. مشاور ایزو 9001 (0 پاسخ‌ها:)
 2. استاندارد ایزو 9001 (0 پاسخ‌ها:)
 3. شناسایی مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به پرونده آنها (0 پاسخ‌ها:)
 4. اظهارنامه مالیاتی عملکرد در حسابداری (0 پاسخ‌ها:)
 5. هیئت های حل اختلاف مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 6. اظهارنامه مالیاتی ونکاتی ازآن (0 پاسخ‌ها:)
 7. آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 8. حسابداری هزینه (0 پاسخ‌ها:)
 9. حسابداری منابع انسانی (0 پاسخ‌ها:)
 10. اظهارنامه عملکرد چیست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. هزینه ها / اوراق مشارکت به همراه نکاتی از حسابداری دولتی (0 پاسخ‌ها:)
 12. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (0 پاسخ‌ها:)
 13. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 14. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 15. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 16. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 17. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 18. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (0 پاسخ‌ها:)
 19. روش بررسی اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو چیست ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 20. هزینه مشاوره و صدورگواهینامه ایزو (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3