تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مدیریت بازرگانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مدیریت بازرگانی

صفحات: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. مزایای گواهینامه ایزو 9001 (1 پاسخ:)
 2. مشاور ایزو 9001 (1 پاسخ:)
 3. استاندارد ایزو 9001 (1 پاسخ:)
 4. شناسایی مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به پرونده آنها (1 پاسخ:)
 5. اظهارنامه مالیاتی عملکرد در حسابداری (1 پاسخ:)
 6. هیئت های حل اختلاف مالیاتی (1 پاسخ:)
 7. اظهارنامه مالیاتی ونکاتی ازآن (1 پاسخ:)
 8. آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی (1 پاسخ:)
 9. حسابداری هزینه (1 پاسخ:)
 10. حسابداری منابع انسانی (1 پاسخ:)
 11. اظهارنامه عملکرد چیست؟ (1 پاسخ:)
 12. هزینه ها / اوراق مشارکت به همراه نکاتی از حسابداری دولتی (1 پاسخ:)
 13. قوانین مالیاتی اعم از جرائم و بخشودگی (1 پاسخ:)
 14. دلایل بهره گیری از مشاوره مالیاتی (1 پاسخ:)
 15. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (1 پاسخ:)
 16. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (1 پاسخ:)
 17. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده های مالیاتی (1 پاسخ:)
 18. هیأت حل اختلاف تجدیدنظر پرونده مالیاتی (1 پاسخ:)
 19. پرونده مالیاتی و نحوه رسیدگی آن شورای عالی مالیاتی (1 پاسخ:)
 20. روش بررسی اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو چیست ؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2 3