تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: سلامت و زیبایی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سلامت و زیبایی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

موضوع‌ها

 1. چقدر بعد از جراحی سینه میتوانید به فعالیت های عادی بازگردیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. چه عاملی ممکن است نتیجه جراحی سینه را خراب کند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. چه پزشکانی میتوانند جراحی پلک انجام دهند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. سینه بند مخصوص بعد از جراحی سینه را چه مدت بعد از جراحی باید بپوشیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. بعد از انجام جراحی سینه چه بخوریم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. در چه حالتی بیمه هزینه جراحی پلک را متقبل میشود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. چقد بعد از جراحی سینه میتوانیم ورزش کنیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. آرایشگری شغل پر پولی هست؟ شما می دونید پردر آمدترین مشاغل آرایشگاه زنانه کدومه؟ (3 پاسخ‌ها:)
 9. آیا هزینه ای که عمل جراحی پلک تحت پوشش بیمه قرار می گیرد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. بعد از انجام جراحی سینه چه کارهایی ممنوع است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. جراحی گوشه چشم و درشت کردن چشم ها چطور انجام میشوند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. بعد از جراحی سینه چطور مراقبت کنیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. چه انتظاراتی از جراحی پلک میشه داشته باشیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. چطور از مشکلات احتمالی بعد از جراحی سینه جلوگیری کنیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. کیسه های زیر چشم را چطور میشود اصلاح کرد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. پس از جراحی بزرگ کردن سینه ( جراحی سینه ) چکار هایی باید انجام دهیم (0 پاسخ‌ها:)
 17. در جراحی پلک چه قسمت هایی از پلک برداشته میشود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. اگر پروتز داشته باشیم ماموگرافی نمیتوانیم بکنیم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. اگر در جراحی بزرگ کردن سینه پروتز ها رو برداریم و جایگزین نکنیم سینه ما چه تغییری خوا (0 پاسخ‌ها:)
 20. اگر جراحی سینه انجام دهیم احساس سینه از بین میرود؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61