تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: زبان کره ای
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

زبان کره ای

زیر انجمن‌ها:

  1. سایر موضوعات

موضوع‌ها

  1. اعداد (0 پاسخ‌ها:)
  2. برخی کلمات کره ای (0 پاسخ‌ها:)