تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کارورزی واحد زبان انگلیسی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کارورزی واحد زبان انگلیسی

موضوع‌ها

  1. ترجمه خبر 3 (0 پاسخ‌ها:)
  2. ترجمه خبر 2 (0 پاسخ‌ها:)
  3. ترجمه خبر (0 پاسخ‌ها:)
  4. گزارش کارورزی (0 پاسخ‌ها:)
  5. گزارش کارورزی (0 پاسخ‌ها:)