تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 97-98 - یکشنبه ساعت 14
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- ترم دوم 97-98 - یکشنبه ساعت 14

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. سه:نقش فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران (6 پاسخ‌ها:)
 2. دو:نقش فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران (6 پاسخ‌ها:)
 3. یک:نقش فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران (5 پاسخ‌ها:)
 4. کاربرد فناوری و اطلاعات در صنعت گردشگری (12 پاسخ‌ها:)
 5. کاربرد فناوری در بانک ها (11 پاسخ‌ها:)
 6. نقش فناوری اطلاعات در حمل و نقل (15 پاسخ‌ها:)
 7. نقش فناوری درصنعت خودرو (13 پاسخ‌ها:)
 8. فناوری در ورزش شنا (14 پاسخ‌ها:)
 9. کاربری کامپیوتر در اماکن زیارتی (0 پاسخ‌ها:)
 10. کاربرد فناوری در خانواده (14 پاسخ‌ها:)
 11. عنوان:نقش فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران (0 پاسخ‌ها:)
 12. اگرایمیلی مبنی برساخت اکانت اینستاگرام بااستفاده ازادرس ایمیل خوددریافت کردیم چه کنیم (4 پاسخ‌ها:)
 13. ثبت نام وساخت اینستاگرام (5 پاسخ‌ها:)
 14. نصب ویندوز سون (8 پاسخ‌ها:)
 15. نصب ویندوز سون (7 پاسخ‌ها:)
 16. نصب ویندوز سون (8 پاسخ‌ها:)
 17. کاربرد فناوری و اطلاعات در آموزش مدرن (12 پاسخ‌ها:)
 18. نقش فناوری و اطلاعات در کشاورزی (14 پاسخ‌ها:)
 19. نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت (13 پاسخ‌ها:)
 20. کاربرد فناوری و اطلاعات در آموزش مدرن (11 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4