تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum

نسخه‌ی کامل: مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه - ساعت 18
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه - ساعت 18

موضوع‌ها

 1. Video converter (5 پاسخ‌ها:)
 2. كار برد plcزيمنس در صنعت (9 پاسخ‌ها:)
 3. Eplan (8 پاسخ‌ها:)
 4. آموزش اکسل (4 پاسخ‌ها:)
 5. نرم افزار ادیت صدا (12 پاسخ‌ها:)
 6. پاو پوینت (3 پاسخ‌ها:)
 7. سوال درسی (5 پاسخ‌ها:)
 8. Arc gis (1 پاسخ:)
 9. سوال۳ (1 پاسخ:)
 10. Vidoe convertwr (0 پاسخ‌ها:)
 11. کاربرد نرم افزار (3 پاسخ‌ها:)
 12. برنامه نویسی مدل ابشاری (1 پاسخ:)
 13. نرم افزار arc gis (10 پاسخ‌ها:)
 14. نرم افزار CV AVE (9 پاسخ‌ها:)
 15. آموزش اکسل (1 پاسخ:)
 16. نرم افزار پاورپوینت (3 پاسخ‌ها:)
 17. تست (3 پاسخ‌ها:)
 18. فايل درسي مهندسي نرم افزار (0 پاسخ‌ها:)